To, že slovenská ekonomika má problémy, je v posledných mesiacoch počuť z každej strany. Z úst politikov aj analytikov, v médiách aj medzi bežnými ľuďmi. Avšak rôzne čísla, fakty a skutočnosti, ktoré sa podsúvajú verejnosti, nie sú celkom pravdivé.

Slovenská ekonomika je na tom v skutočnosti ešte horšie ako popisujú súčasné katastrofické titulky novín.

Odborníci na dátovú analytiku, krízový manažment a grafickú interpretáciu dát, ktorí stoja za projektom Dáta bez patosu, upozornili na to, že šetrenie, ktoré čaká Slovenskú republiku v najbližších rokoch bude omnoho väčšie ako prezentujú politici, či ekonómovia.

Slovenská ekonomika bojuje s extrémnym deficitom

“Slovensko potrebuje v najbližších troch rokoch ušetriť asi tri miliardy eur, aby ozdravilo svoje verejné financie,” hlási úvod mediálneho príspevku, kde sa panel deviatich ekonómov vyjadruje k téme verejných financií na Slovensku.

Realita je však oveľa horšia. Slovensko potrebuje v nasledujúcich troch rokoch ušetriť až 8 miliárd eur. Dáta bez patosu analyzovali júlovú prognózu Rady pre rozpočtovú zodpovednosť (RRZ), ktorá varuje, že „ak vláda a parlament neprijme nové trvalé konsolidačné opatrenia, hospodárenie Slovenska bude naďalej vykazovať vysoké deficity a rastúci verejný dlh.“ 

Verejný dlh Slovenskej republiky nezadržateľne stúpa. „Maastrichtské kritérium 60 % HDP by dlh mohol presiahnuť už v roku 2025“, uvádza RRZ.

Mimoriadne znepokojivou skutočnosťou je to, že do prognóz sa rátajú len momentálne známe dopady. Všeobecne, analytici, ekonómovia aj vláda s veľkou samozrejmosťou predpovedajú výrazný pokles inflácie v najbližšom období. Avšak realita na Slovensku je taká, že inflácia v eurozóne je o polovicu nižšia ako  u nás na Slovensku.

Rovnako aj deficit verejných financií je na Slovensku dvojnásobne vyšší ako je priemer eurozóny.

Obrovským problémom je taktiež to, že Európska centrálna banka (ECB) prudko zvýšila úrokové sadzby. Tým sa dlh Slovenskej republiky stal omnoho drahším.

Bývalá vláda sa všetkými možnými silami snažila pomôcť ľuďom v čase pandémie, v časoch energetickej krízy, aj v dobe vysokej inflácie. Stúpali sociálne dávky, mzdy, dôchodky, príspevky, dotácie.

Slovenská ekonomika musí konsolidovať

Obrovskou výzvou bude znova naplniť štátnu kasu, vzhľadom na extrémne výdavky, ktoré vláda schválila natrvalo. Dôchodcovia sa v súčasnosti radujú z rekordných penzií. Sociálne dávky stúpli a rozšíril sa aj okruh ich poberateľov. Platy zamestnancov vo verejnej správe stúpli mnohonásobne viac ako platy v súkromnej sfére.

Štát Slovákom v posledných rokoch doprial veľa pomoci, výhod a podpory. No teraz za to budeme musieť zaplatiť.

V poslednej politickej diskusií televízie Markíza Na telo, sme mohli vidieť prieskum agentúry Focus, ktorá analyzoval odpovede Slovákov na otázku zadĺženosti Slovenskej repubilky. Výsledky tohto prieskumu ukazujú, že názory Slovákov na hospodárenie s verejnými financiami sú rôzne.

 

Časť Slovákov je toho názoru, že vláda míňa až príliš veľa peňazí a Slovenská republika tak môže zakrátko zbankrotovať. Preto by mala nová vláda prijať razantné opatrenia na konsolidáciu verejných financií.

Naopak, veľká časť obyvateľov Slovenska si myslí, že podpora domácností a firiem je dôležitejšia ako dlh štátnej pokladnice a preto podporujú ďalšie sociálne výdavky.

 

Zdroj: www.kryptomagazin.sk