Počas posledných rokov, konkrétne od konca svetovej finančnej krízy, začali centrálne banky vyspelých krajín vo veľkom používať svoj „čarovný prútik“. Tým je kvantitatívne uvoľňovanie. Začali do svojich ekonomík pumpovať peniaze formou nákupov dlhopisov. Stimulovali tým ekonomický rast krajiny. Avšak ich kúzlo“ má aj vedľajšie účinky. Tie sa v súčasnosti vynárajú na povrch.

 

Americká centrálna banka v súčasnosti bojuje so stratou

Americká centrálna banka (FED) sa aktuálne dostala so svojim portfóliom cenných papierov do hlbokej straty. Z celkovej hodnoty 8,2 bilióna dolárov utrpela americká štátna pokladnica stratu 911 miliárd dolárov, ako informuje The Economist.

„Čarovný prútik“ umožnil centrálnym bankám tlačiť nové prázdne peniaze a tým ich zachrániť pred bankrotom. Robili to tak roky, púšťali do obehu nové peniaze vo viere, že ich preplatia daňoví poplatníci.

Avšak zrazu nastal moment, keď svet nové peniaze skutočne potreboval, tým impulzom bola svetová pandémia. Vlády v tom čase nemali inú možnosť, ako len znova zvýšiť ekonomické stimuly a podporiť hospodársky rast.

Museli tlačiť o veľa viac prázdnych peňazí, ale teraz už opodstatnene.

Prázdne peniaze, ktoré centrálne banky vytvorili svojim „čarovným prútikom“ zaplavili ekonomiku. Aj v čase najväčšej krízy bol všadeprítomný dostatok.

Táto skutočnosť vyvolala vysokú infláciu. Keď má každý subjekt na trhu prebytok, dopyt po tovaroch a službách sa zvyšuje a ceny všetkého stúpajú.

Centrálne banky tlačili peniaze aj keď to už nebolo potrebné

Na konci finančnej krízy v roku 2008 sa súvaha FED-u až zdvojnásobila. Rovnaká situácia sa zopakovala aj na jar 2020, keď sa všetci snažili hromadiť hotovosť z dôvodu nepredvídateľných dosahov pandémie.

Americká centrálna banka vtedy obetovala miliardy dolárov za to, aby predišla finančnej katastrofe, ktorá ju neskôr mohla stáť desiatky biliónov dolárov.

FED ale pokračoval v kvantitatívnom uvoľňovaní aj v čase, keď trhové podmienky ukazovali, že situácia už nie je úplne pod kontrolou.

V marci roku 2022 FED aj naďalej pokračoval v nákupe dlhopisov a to aj napriek tomu, že miera inflácie v USA dosahovala úroveň 8,5 %.

 

Centrálne banky musia zmeniť prístup v používaní ich arzenálu

Podľa analytikov je zrejmé, že centrálne banky potrebujú úplne nový prístup k svojej monetárnej politike. Jedným z pravidiel, ktorými sa majú po novom riadiť je neváhať a konať počas finančnej krízy.

História nám ukazuje, že rýchla a rozhodná akcia môže zabrániť zhoršeniu ekonomickej situácie.

Centrálne banky by mali mať pripravené nástroje na rýchle zásahy, aby mohli okamžite zareagovať na výkyvy na trhoch. Potrebujú si ale preto prichystať rezervu a neminúť celý arzenál už pri prvom útoku.

Druhým dôležitým bodom je, že centrálne banky by mali využívať kvantitatívne uvoľňovanie až v skutočne kritických situáciách.

Ide o nástroj, ktorý by si mali ponechať len v núdzovom arzenáli a používať iba výnimočne. Nempumpovať peniaze do trhu len tak automaticky počas celej dekády rokov, ale ponechať si túto možnosť ako tajnú zbraň v kritickej situácií.

Bez centrálnych bánk by trh nefungoval

Centrálne banky by mali hľadať alternatívne spôsoby stimulovania ekonomiky, napríklad prostredníctvom fiškálnej politiky ako znížením daní alebo zvýšením vládnych výdavkov. Aj týmto spôsobom, aj keď je komplikovanejší, môže centrálna banka podporiť hospodársky rast bez kvantitatívneho uvoľňovania.

Taktiež je dôležité, aby centrálne banky spolupracovali s vládami a ministerstvami financií, aby dosiahli efektívnu a koordinovanú reakciu na ekonomické výzvy. Tento ich spoločný prístup môže zabezpečiť lepšiu kontrolu nad následkami ich stimulačných opatrení.

Napriek aktuálnym problémom a výzvam, ktorým čelia centrálne banky, je potrebné si uvedomiť, že ich úloha je kľúčová pre stabilizáciu ekonomiky. No zároveň je aj nevyhnutné, aby tieto inštitúcie prevzali zodpovednosť za svoje rozhodnutia a upravovali svoje postupy na základe aktuálnych podmienok.

Nasledujúce mesiace a roky ukážu skutočnú pravdu, či kvantitatívne uvoľňovanie stálo za dosiahnuté výsledky alebo či budúcnosť ekonomiky vyžaduje úplne nové prístupy a stratégie.

 

Zdroj: www.kryptomagazin.sk