Aktuálne články

Overenie pravosti fyzického investičného zlata

Pri nákupe investičných zlatých zliatkov a mincí je otázka ich originality, tj. pravosti jednou z najčastejšie kladených. Týmto článmom sa Vám pokúsime priblížiť niektoré metódy overenia pravosti zliatkov a mincí z rýdzeho zlata. Niektoré metódy si môžete vyskúšať aj sami, väčšinu z nich poskytujeme pri odovzdaní drahých kovov klientovi úplne zadarmo.

1. Overenie pohľadom

Najzákladnejšou metódou je overenie pohľadom.

Dnešné zlaté mince certifikovaných výrobcov na sebe nesú všetky podstatné údaje:

  • rýdzosť
  • použitý materiál (gold)
  • hmotnosť uvedenú spravidla v unciach alebo zlomkoch unce, prípadne v gramoch alebo kg
  • na minciach je až na výnimky, uvedená nominálna hodnota

 

Mince je dobré pozrieť pod lupou. To nám umožní vidieť veľmi precízne detaily razby, prípadné povrchové chyby alebo zmeny sfarbenia. Pri skúške pohľadom je dobré venovať pozornosť všetkým údajom na minci. Tiež nám pomôže, ak máme k dispozícii oficiálnu fotografiu mince a môžeme ju tak porovnať s našou vzorkou. Pozornosť venujeme predovšetkým detailom – typ a veľkosť písma, jeho umiestnenie, zhoda vyrazeného motívu, línií apod.

Občas sa na povrchu zlatých mincí aj tej najvyššej rýdzosti vyskytujú červené škvrny, ktoré majú rôznu veľkosť, rôznu farbu aj odtieň. Tieto škvrny sú len povrchové a rýdzosť mince nijako neovplyvňujú.

Z vedeckej štúdie o vzniku týchto škvŕn, ktorú vypracovala Chemicko-technologická katedra Univerzity v Ríme, vyplýva, že tieto škvrny vznikajú v miestach, kde na povrchu mince priľne stopové množstvo iného materiálu alebo nečistôt, ktoré potom reagujú s látkami v ovzduší. Tieto škvrny sa dajú vyčistiť čistiacou emulziou alebo čistiacou vatou na šperky.

Zlaté zliatky certifikovaných výrobcov na sebe tiež nesú všetky podstatné údaje:

  • rýdzosť
  • použitý materiál (gold)
  • hmotnosť uvedenú v gramoch alebo kg, prípadne v unciach
  • razidlo výrobcu
  • väčšina zliatkov disponuje vlastným sériovým číslom      

U zliatkov sa tiež zameriavame na údaje na ňom uvedené, na prípadné povrchové chyby alebo zmeny sfarbenia. U zatavených zliatkov do plastovej bezpečnostnej karty skontrolujeme prípadné poškodenie obalu, ktoré by mohlo signalizovať, že so zliatkom bolo manipulované.

Pretože sa forma obalu u jednotlivých výrobcov líši, aj tu platí, že ak máme oficiálnu fotografiu zliatku vrátane obalu, pomôže nám to porovnať nielen zhodu údajov na samotnom zliatku, ale aj prevedenie plastovej karty. Niektoré karty majú zlisované okraje, iné nie. Niektoré sú z tenkého plastu, iné naopak z tvrdého. Bezpečnostné plastové karty nesú označenie CertiCard® Security Case, Temper-evident Case, BarCard® Security Case apod.

2. Kontrola hmotnosti – poskytujeme pri odovzdaní drahých kovov klientovi

Druhá najzákladnejšia metóda je kontrola hmotnosti pomocou digitálnej váhy. Pre presné váženie drahých kovov sa odporúčajú laboratórne a analytické váhy s dielikom 0,001g. Ako kontrolná váha nám postačí aj taká, ktorá má dielik 0,01g, prípadne 0,1g. Trh s váhami je skutočne veľký, rovnako ich cenové rozpätie, ktoré sa pohybuje od 30 eur do 2.000 eur a viac.

Pri výrobe zlatých mincí a zliatkov dbajú mincovne na vysokú úroveň presnosti.  Tolerancia je však minimálna. Napríklad u mince 1 oz (31,1g) môžeme vážením zistiť výslednú hmotnosť 31,2g, čo je v poriadku. Ak váha ukazuje oveľa vyšší údaj, napríklad 32g, mali by sme spozornieť. Rovnako nižšia hmotnosť, ktorá napríklad nedosahuje ani 31g, nie je pri jednouncovej minci v poriadku.

Testovanú vzorku sa odporúča zvážiť niekoľkokrát. Rozdielne výsledky môžu byť spôsobené nepresností samotnej váhy, pôsobením nerovného povrchu stola, na ktorý sme váhu umiestnili, alebo pôsobením tlaku na stôl v momente váženia (napríklad tým, že sa o stôl oprieme). Váhy s nastaviteľnými nožičkami a vstavanou vodováhou sú presnejšie.

 

3. Kontrola magnetom – poskytujeme na vyžiadanie

Táto dostupná, jednoduchá skúška nefunguje na 100%, ako doplnková metóda je však veľmi odporúčaná. K takému overeniu budete potrebovať silnejší neodymový magnet, ktorý možno zakúpiť v špecializovanom obchode. Rýdze zlato nie je  magnetický kov, pri priložení neodymového magnetu teda nijako nereagujú.

Ak sa testovaná vzorka začne od magnetu odťahovať alebo naopak k magnetu priťahovať, jedná sa o falzifikát.

Testovanú vzorku nakloníme k podložke na cca 45 stupňov a neodymový magnet po nej necháme skĺznuť. U rýdzeho zlata neodymový magnet skĺzne pomaly dole len vplyvom gravitácie.

Ak minca alebo zliatok obsahujú jadro z magnetického materiálu, magnet mení svoje správanie. V závislosti na použitom materiáli jadra dochádza k týmto možnostiam:

a. Magnet zostane na vzorke, pritiahnutý falošným magnetickým jadrom.

b. Magnet výrazne spomalí, tj. pohybuje sa po testovanej vzorke síce smerom nadol, ale veľmi pomaly a ťažko.

c. Magnet je testovanou vzorkou odpudený, tj. magnet skĺzne dolu veľmi rýchlo.

Pri testovaní mincí s prímesou ďalšieho kovu musíme počítať s inou rýchlosťou magnetu v závislosti na pomeru drahého kovu a ďalšieho kovu obsiahnutého v minci.

To, že testovaná vzorka na magnet nereaguje však neznamená, že vzorka je pravá, pretože na výrobu falošného zlata sú v menšej miere používané už aj nemagnetické kovy. Túto metódu teda musíte brať len ako doplnkovú a vždy ju musíte kombinovať ešte s ďalšou metódou.

4. Meranie rozmerov pomocou posuvného meradla – poskytujeme na vyžiadanie

 

Posuvné meradlo má veľa domácich majstrov doma, prípadne sa dá za pomerne nízku sumu kúpiť v obchode. Táto metóda je teda dostupná všetkým. Pri meraní si musíme dať pozor, aby sme nepoškriabali povrch mince alebo zliatku. Namerané hodnoty porovnáme s údajmi výrobcu. Niektorí výrobcovia uvádzajú len orientačné rozmery, čo nám porovnávanie bohužiaľ sťaží.

U zliatkov zatavených do plastovej karty musíme počítať s odchýlkou aj v prípade, že odrátame hrúbku obalu. Tieto zliatky sa teda merajú horšie, je to však reálne. Napríklad údaje  zlatej investičnej  mince Wiener Philharmoniker: 

Nominál: 100 Euro/2.000 schillingov

Priemer: 37 mm

Hrúbka: 2 mm

Hmotnosť: 31,103 g 

Rýdzosť: 999,9 /1000 AU

Krajina pôvodu: Rakúsko 

Mincovňa: MÜNZE Österreich AG

Ďalej môžeme z vlastných nameraných hodnôt vypočítať objem a s pomocou údajov o hustote zlata (19,30g/cm3) môžeme vypočítať hmotnosť testovanej vzorky, ktorá musí zodpovedať údajom na nej uvedených. V prípade zliatkov musíme počítať s určitou toleranciou tiež z dôvodu zaoblených hrán zliatku.

Príklad výpočtu pre zlatý zliatok Argor Heraeus 1 oz (vychádzame z rozmerov uvádzaných výrobcom a v tomto príklade ich považujeme za namerané):

Objem = a x b x c

Objem = 40,4 mm x 23,3 mm x 1,75 mm

Objem = 1647,31 mm3 = 1,64731 cm3

Hmotnosť = hustota x objem

Hmotnosť = 19,3 x 1,64731

Hmotnosť = 31,793083 g

Hmotnosť jednej unce je 31,103 gramov. Odchýlka môže byť spôsobená nielen nepresným meraním, ale už aj spomínanými zaoblenými hranami zliatku.

Vzorec pre výpočet objemu valca (mince):

Objem = π x r2 x v

(Π = 3,14; r = polomer; v = výška)

V prípade mincí musíme zohľadniť oveľa väčšiu odchýlku z dôvodu vyvýšeného reliéfu a u niektorých mincí tiež vrúbkovaných hrán. Výpočet je teda veľmi nepresný. Pre mince je vhodnejšia metóda merania hustoty pomocou Archimedovho zákona, alebo overenie pomocou presnej magnetickej váhy.

5. Meranie hrúbky pomocou ultrazvukového prístroja – poskytujeme zadarmo u zliatkov AU s hmotnosťou od 250g

Táto nedeštruktívna metóda umožňuje meranie hrúbky rôznych materiálov. Prístroje sa líšia funkciami aj vlastnosťami a výber na trhu je skutočne veľký.

Ultrazvukový hrúbkomer je elektronický prístroj založený na šírení a odrazu ultrazvuku. Transduktorom umiestneným v sonde prístroja priloženej k povrchu meraného materiálu je vyslaný ultrazvukový signál. Ten sa v meranom materiáli šíri určitou známou rýchlosťou, špecifickou pre ten ktorý druh materiálu. Na konci meranej hrúbky, tj. na rozhraní s iným prostredím, sa signál odráža a po spätnom prechode je zachytený sondou prístroja. Zo známej rýchlosti šírenia ultrazvuku v konkrétnom materiáli a doby dvojitého prebehnutí signálu meraným miestom, prístroj vypočíta dĺžku dráhy signálu, teda hrúbku meraného materiálu.

Ako bolo popísané vyššie, rýchlosť šírenia ultrazvukových vĺn má u rozdielnych materiálov aj rozdielnu dobu priechodu, prístroj teda nameria vždy iba jeden materiál (ten, ktorý bol zvolený pred samotným priložením sondy).

Ak teda zliatok obsahuje jadro z falošného kovu, prístroj nameria hrúbku iba od povrchu zliatku k tomuto jadru. Výsledná hrúbka tak bude oveľa menšia, ako by mala byť hrúbka pravého zliatku. Touto metódou teda odhalíme skryté jadro z iného materiálu.

Pri testovaní zliatkov a mincí ľahko potrieme testovanú vzorku väzobným gélom v mieste, kde budeme prikladať sondu. Na displeji si potom zvolíme materiál, ktorý budeme merať a displej nám na základe nášho výberu zobrazí rýchlosť šírenia ultrazvukových vĺn. Tá je v prípade zlata 3240m/s,  Priložením sondy ku zliatku prístroj zobrazí jeho hrúbku. Nameranú hrúbku ešte skontrolujeme pomocou posuvného meradla.

Kvalitný ultrazvukový prístroj je finančne náročný približne rovnako ako presná analytická váha s presnosťou na 0,001g.

6. Overenie pomocou presnej sofistikovabej detekcie elektromagnetickej vodivosti pomocou certifikovaného prístroja PMC – Precious Metal Verifiers…poskytujeme našim klientom zadarmo, na vyžiadanie

Metóda je vhodná aj na testovanie zliatkov zatavených do bezpečnostnej plastovej karty, mincí v plastových kapsulách alebo originálnych PVC obaloch.(jedna z najpresnejších a najúčinnejších metód kontroly v prípade použitia volfrámu ako falošného jadra)

Skutočnosť, že zliatok alebo mincu nemusíme vyberať z originálneho plastového puzdra je nespornou výhodou tejto metódy. Pri analýze sa nepoužíva žiadna chémia, nedochádza k mechanickému poškodeniu a testovanie je možné aj cez plastové fólie a numizmatické obaly. Elektromagnetické vlny prenikajú hlboko do testovacieho materiálu a razba, pozlátenie alebo hrubé pokovanie majú na meranie minimálny vplyv.

PMV ponúka niekoľko veľkostí senzorov v závislosti od veľkosti testovanej vzorky. Najväčší senzor je zabudovaný priamo v prístroji a slúži na väčšie predmety ako 1 oz mince a tehly. Na meranie menších objektov slúži jeden z dvoch externých senzorov. Veľký externý senzor je ideálny na mince vážiace medzi 1/4 a 1 oz. Malý externý senzor slúži na menšie vzorky, ako sú 1-gramové tehly, CombiBars, 1/10 oz mince a podobne.

Nový zliatkový senzor dokáže preniknúť najhlbšie a analyzuje zlaté a strieborné predmety až do hĺbky 2 až 4 mm. Je vhodný na rýchle testovanie tehál a umožňuje hĺbkovú kontrolu zo všetkých strán vzorky.

Použitie je veľmi jednoduché. Používateľ vyberie kov, z ktorého očakáva, že je vzorka vyrobená. Verifikátor nastaví hodnotu odporu kovu do stredu obrazovky. Na obrazovke sa nachádzajú zátvorky, ktoré zobrazujú očakávaný rozsah merania vybraného kovu. Po priložení vzorky na snímač sa na obrazovke zobrazí výsledok merania. Ak analýza zodpovedá očakávanému rozsahu, hodnota sa bude nachádzať v zátvorkách. Prakticky každý iný kov s podobnou hmotnosťou bude ďaleko mimo tento rozsah. Ak testovanie nezodpovedá očakávanému údaju, na obrazovke sa zobrazí šípka.

Mnohé štandardné kovy má PMV už uložené v internej databáze. Napríklad pre zlaté mince je možné vybrať čisté zlato, 22K zlato, 90% zlato alebo American Gold zlato, striebro, čisté striebro, mincové striebro, 90% striebro a Britannia striebro. Čistá platina, paládium, ródium a meď majú tiež uložené hodnoty. Každý drahý kov a zliatina má jedinečné meranie. Dokonca aj malé zmeny v zliatine robia veľký rozdiel v nameraných hodnotách.

Záverom

Vybrali sme však tie najzákladnejšie metódy, ktoré možno aplikovať aj v domácich podmienkach. Pri overovaní pravosti sa vždy odporúča kombinovať viac metód merania zároveň. Rozhodnutie vychádza celkom prirodzene z toho, v akej forme máme zliatky alebo mince k dispozícii. Z vyššie uvedeného vyplýva, že testovanie zliatkov zatavených do bezpečnostnej plastovej karty je najťažšie. Nákup investičných mincí je naopak z hľadiska testovania výhodnejší.

Či už sa rozhodnete akokoľvek, pri nákupe investičných drahých kovov vyberajte predajcu s rozvahou. A naša spoločnosť IMPERIAL Gold a.s. Vám veľmi rada a ochotne ponúka aj túto službu “overovania pravosti” úplne zadarmo, kedže nám primárne záleží na spokojnosti našich klientov a potvrdenia úplnej istoty v najvyššiu kvalitu  nami predávaných produktov. Keďže sa snažíme vždy dávať viac, ako očakávate.

Užívajte krásne a úspešné dni…Váš IMPERIAL tím.

Top
>